Informácie o vyučovaní

Termíny vyučovania:

Prvý polrok začína:   18. 09. 2017
Prvý polrok končí:     31. 01. 2018

Druhý polrok začína:   05. 02. 2018
Druhý polrok končí:    v polovici júna (v závislosti od počtu odučených hodín)


Vyučovanie sa koná:

Pondelok – Streda / Utorok  – Štvrtok
v čase od 13:30 hod. do 19:30 hod.

(snažíme sa vyhovieť účastníkom kurzu)

2 x týždenne 90, 60, alebo 45 min. (najmladší žiaci)


Vyučovanie  sa nekoná: 

počas sviatkov a cez školské prázdniny: 

jesenné:  30. 10. 2017 (pondelok) – 31. 11. 2016 (utorok), učí sa od stredy 02.11.2017
vianočné: 23. 12. 2017 (sobota) – 05. 01. 2018 (piatok), učí sa od pondelka 08.01.2018
polročné: 02. 02. 2018 (piatok), učí sa od pondelka 05.02.2018
jarné: 19. 02. 2018 – 23. 02. 2018, (BB kraj), učí sa od pondelka 26.02.2018
veľkonočné: 29.03.2018 (štvrtok) – 03. 04. 2018 (utorok), učí sa od stredy 07.04.2018

Miesto vyučovania:

Dom Tália,  Križovatka 5
(oproti okresnému úradu)
1. posch., Banská Štiavnica

viď mapa