KURZY

zviditeľnite sa!

Na tejto stránke nájdete prehľad všetkých kurzov v Jazykovej škole LARUS. V tabuľke sa nachádza názov kurzu, meno lektora, miestnosť a tiež údaje o tom, kedy a v akom čase prebieha daná vyučovacia hodina. Jednotlivé kurzy vyhľadáte v hlavnej lište v rozbaľovacom menu „KURZY“.

Údaje, teda aj presný rozvrh, budú doplnené po dokončení zápisu začiatkom septembra alebo v druhom polroku začiatkom februára.

Vyučovanie v šk. roku 2017/18 začalo 18. septembra 2017 pre prvý polrok a 5. februára 2018 pre druhý polrok. Každý zapísaný frekventant dostane pozvánku na prvú hodinu vyučovania.