Prihláška do kurzov pre dospelých

Je potrebné, aby noví záujemcovia o štúdium v Jazykovej škole Larus, ktorí nie sú začiatočníci, prišli osobne, kvôli správnemu zaradeniu do skupín. To isté doporučujeme aj začiatočníkom, aby sa zorientovali a získali úplné informácie. Pokračujúci študenti, ktorí majú záujem ďalej pokračovať v kurze  sa prihlasujú na vyučovaní, prípadne telefonicky. Ešte pred prihlásením si prosím prečítajte podmienky zápisu.

Zápis do prvého semestra 2017/2018 sa uskutočnil v priestoroch Jazykovej školy Larus, Križovatka 5, Banská Štiavnica v dňoch 4., 5., a 6. septembra 2017.

Nové kurzy začínajú od 18. 9. 2017.