10
SEP
2017

Zápis do kurzov v šk. roku 2017/2018

Zápis do kurzov v  šk. roku  2017/2018 sa uskutočnil  v dňoch 4., 5., a 6. septembra 2017  v priestoroch Jazykovej školy Larus, Križovatka 5 (1. poschodie), Banská Štiavnica.

Vyučovanie v 1.polroku začína od 18. septembra, zapísaní študenti dostanú do konca týždňa pozvánku na prvú hodinu.

V prípade, že ste sa zápisu nemohli zúčastniť osobne,  máte možnosť kontaktovať sa neskôr prostredníctvom e-mailu, webového formulára, alebo telefonicky (0905 967 923, 0908 564 218, 045 692 1831), ak bude v príslušnej skupine ešte miesto a kvôli správnemu zaradeniu do skupín.

Dovoľujeme si upozorniť pokračujúcich  študentov, ktorí  sa neprihlásili v priebehu júna 2017 (na vyučovaní), že  sa musia prihlásiť telefonicky, mailom, alebo osobne.

Tešíme sa na vás a prajeme veľa úspechov!