Kurzy pre dospelých a študentov (všeobecný kurz AJ)

KÓD KURZUNÁZOV KURZUVYUČUJÚCIMIESTNOSŤČAS

Kurzy sú vhodné pre študentov s rôznymi úrovňami pokročilosti – od začiatočníkov až po pokročilých. V prípade, že študent pristupuje do pokračujúcej skupiny, je vhodné na zápise urobiť všeobecný zaraďovací test, aby sa dala stanoviť vhodná jazyková úroveň.

Používame kvalitné britské učebnice od prestížnych vydavateľov, ktoré pravidelne obmieňame, aby sme našim študentom sprostredkovali najmodernejšie metódy a prístupy osvojovania si cudzieho jazyka. V rámci kurzu sa študenti oboznamujú s gramatikou, slovnou zásobou, venujú sa posluchu s porozumením, pochopeniu textu, rozvíjajú komunikačné schopnosti pri práci vo dvojiciach, skupinách a v interakcii s vyučujúcim.

Kurzy sa konajú vo večerných hodinách, začínajú v čase okolo 17 hod, po pracovnej dobe. Kurzy, konajú sa 1x týždenne/ 90 min. Presný termín konania kurzu je známy až po zápise.

Kurz trvá celý školský rok, pri zápise sa prihlasuje na štúdium v prvom polroku. Počet účastníkov v rámci skupiny je maximálne 8 členov.

Cena kurzu  za polrok: od € 100,-  (v závislosti od počtu členov v skupine a celkového počtu hodín za polrok, min. 22,5 hod)