Individuálne vyučovanie so špecifickým zameraním

KÓD KURZUNÁZOV KURZUVYUČUJÚCIMIESTNOSŤČAS

Vhodné pre záujemcov, ktorí potrebujú individuálne tempo, ktoré zohľadňuje ich pracovný režim, udržiavanie a zdokonaľovanie konverzačných a prezentačných zručností v špecifickom odbore (gastronómia, právo, medicína,…)

Ponúkame aj individuálnu prípravu na jazykové skúšky na úrovni B2, alebo C1. Vhodný typ vyučovania  pre študentov, ktorým nevyhovuje skupinová príprava z časových, alebo iných dôvodov.

Ide o najintenzívnejšiu formu štúdia, kedy je čas na hodine venovaný individuálnemu rozvoju jazykových schopností klienta.

Termín konania kurzu:  dohodou s klientom

Cena za vyučovaciu hodinu:   €19/60 min/osoba

Cena za vyučovaciu hodinu vo dvojici: €24/60 min/2 osoby

Výber učebnice podľa potrieb klienta