Individuálne vyučovanie (všeobecná angličtina)

KÓD KURZUNÁZOV KURZUVYUČUJÚCIMIESTNOSŤČAS

Vhodné pre záujemcov, ktorí potrebujú individuálne tempo zohľadňujúce ich pracovný režim, udržiavanie a zdokonaľovanie konverzačných schopností, rozvíjanie komunikačných a prezentačných zručností.

Ide o najintenzívnejšiu formu učenia sa, kedy 100% času je venované rozvoju jazykových schopností študenta. Pri tomto type kurzu je obsah „šitý na mieru“ a je možné ho prispôsobovať presne podľa požiadaviek klienta.

Termín konania kurzu:  dohodou s klientom

Cena za vyučovaciu hodinu:  €15,- / 45 min. ,   €18/60 min

Výber učebnice podľa potrieb klienta