Slovak for foreigners

KÓD KURZUNÁZOV KURZUVYUČUJÚCIMIESTNOSŤČAS

Jazyková škola Larus ponúka kurzy slovenčiny pre cudzincov už niekoľko rokov.

Cieľom kurzu je sprostredkovať slovnú zásobu a základné gramatické štruktúry potrebné na efektívnu komunikáciu v slovenskom jazyku. V prípade, že klient pochádza z inej ako anglicky hovoriacej krajiny, je potrebné ovládať angličtinu na komunikatívnej úrovni, pretože na začiatku kurzu slúži ako médium na osvojovanie si slovenského jazyka.

We have been teaching Slovak to foreigners for several years. The objective of the course is teach basic grammar structures and vocabulary necessary for  successful communication in Slovak. If a student comes from a country which is not English-speaking, it is essential to be able to use English because it serves as a medium of communication in the initial stages of learning.

Termín konania kurzu:  dohodou s klientom

Dates and terms: to be agreed

Cena za vyučovaciu hodinu: €19,-/60 min/osoba; €24,-/60min/2 osoby

Fee: €19,-/60 min/student; €24,-/60 min/2 students