Obchodná angličtina pre firmy a jednotlivcov

KÓD KURZUNÁZOV KURZUVYUČUJÚCIMIESTNOSŤČAS

Obchodná angličtina sa stala mimoriadne dôležitým komunikačným médiom pre ľudí, ktorí buď sami vedú vlastné firmy, alebo pracujú v podnikoch, kde sa angličtina aktívne používa. Termín obchodná angličtina už neznamená len písanie mailov, alebo popisovanie  grafov. Dnešné moderné vyučovacie metódy reflektujú nutnosť viesť klientov k aktívnemu používaniu jazyka aj mimo práce. Ľudia sa v rámci svojho pracovného zaradenia stretávajú s kolegami z iných krajín, cestujú, a preto musia byť schopní reagovať na množstvo komunikačných situácií.

Ponúkame kurzy obchodnej angličtiny pre organizácie, firmy aj jednotlivcov. Obsah vzdelávania je možné rozšíriť podľa potrieb klienta/klientov, alebo iným spôsobom prispôsobiť, aby čas strávený štúdiom angličtiny bol čo najefektívnejší.

Termín konania kurzu:  dohodou s klientom

Cena za vyučovaciu hodinu: €19/60 min hodina/individuálny kurz

Cena za vyučovaciu hodinu pre skupiny: podľa počtu študentov

 

Používame učebnice:

podľa výberu lektora