Príprava na maturitné / prijímacie skúšky (anglický jazyk)

KÓD KURZUNÁZOV KURZUVYUČUJÚCIMIESTNOSŤČAS

Študenti 4.ročníka strednej školy, ktorí budú maturovať z cudzieho jazyka v marci 2021, majú možnosť navštevovať kurz prípravy na externú maturitnú skúšku, kde sa špecificky venujú typu úloh a zadaní, s ktorými sa stretnú na externej časti skúšky.

Osobitnú pozornosť venujeme nácviku posluchu s porozumením, čítaniu s porozumením, rozvoju slovnej zásoby. Výhodou takéhoto typu prípravy je menší počet študentov v skupine, čo umožňuje aj individuálny prístup k študentom.

Kurzy sa konajú v popoludňajších hodinách 1x týždenne/ 90 alebo 60min ( v závislosti od počtu prihlásených). Presný termín konania kurzu je známy až po zápise.

 

Cena kurzu : od €90,-