Všeobecný kurz španielskeho jazyka

KÓD KURZUNÁZOV KURZUVYUČUJÚCIMIESTNOSŤČAS

Po niekoľkých rokoch opätovne ponúkame kurz španielskeho jazyka. Popularita španielskeho jazyka rastie po celom svete. Okrem toho, že má povesť “ľahkého”  jazyka, je mimoriadne rozšírený, a teda oplatí sa ho učiť.  V rámci kurzu sa študenti oboznamujú s gramatikou, slovnou zásobou, venujú sa posluchu s porozumením, pochopeniu textu, rozvíjajú komunikačné schopnosti pri práci vo dvojiciach, v skupinách a v interakcii s vyučujúcim.

Kurzy sa konajú v popoludňajších hodinách,  po pracovnej dobe. Kurzy sa  konajú sa 1x týždenne/ 90 min., alebo 1x týždenne/60 min. Presný termín konania kurzu je známy až po zápise.

Kurz trvá celý školský rok, pri zápise sa prihlasuje na štúdium v prvom polroku. Počet účastníkov v rámci skupiny je maximálne 8 členov.

Cena kurzu  za polrok: od  €90  (v závislosti od počtu členov v skupine)