Naši lektori

Mgr. Anna Possegga, nemecký jazyk
Mgr. Iveta Halušková, francúzsky jazyk

Študovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre francúzsky a slovenský jazyk, štúdium ukončila v roku 1997. Má bohaté pedagogické skúsenosti, učila na Gymnáziu vo Fiľakove, na Gymnáziu A.Kmeťa v Banskej Štiavnici.

V súčasnosti učí na Súkromnej hotelovej akadémii v Banskej Štiavnici. Absolvovala 6-týždňovú stáž pre učiteľov cudzích jazykov vo francúzskom Breste. Spolupracuje s programom Gref  – pobyty francúzskych lektorov na Slovensku, koordinuje medzinárodný projekt Comenius.

Mgr. Silvia Čížová, anglický jazyk

riaditeľka JŠ Larus

Študovala anglický a slovenský jazyk na FFUK v Bratislave. Od skončenia štúdia sa aktívne venuje vyučovaniu angličtiny.  V roku 1996 založila Jazykovú školu Larus. Svoje profesionálne zručnosti rozvíja štúdiom (Cambridge of Proficiency in English C2) ako aj  pobytmi  vo Veľkej Británii a Írsku, účasťou na konferenciách a seminároch v pozícii prednášajúcej aj účastníčky. V rámci svojej profesionálnej kariéry spolupracovala  s mnohými organizáciami doma (napr. British Council Bratislava) aj v zahraničí (BBC English).

Učenie angličtiny je jej záľuba. Svoj voľný čas venuje rozvoju školy a so svojimi kolegami  robí všetko preto, aby klienti boli so službami Jazykovej školy Larus spokojní.

Mgr. Ivan Lukáč, anglický jazyk

Študoval na Univerzite Mateja Bela odbor Učiteľstvo 1.stupňa základnej školy. V minulosti lektor a supervisor detských a mládežníckych medzinárodných výmenných táborov v  Banskej Štiavnici. Ako člen medzinárodnej organizácie ICOM – CECA sa venoval i prednášal v  oblasti progresívnych trendov vzdelávania v múzeách. Od momentu, ako počul piesne The Beatles, zamiloval si anglický jazyk a je to láska na celý život. Znalosti si vylepšoval počas dlhodobých pobytov v USA a Veľkej Británii.

Myslí si, že učenie by malo byť zábavné a verí, že študent je učiteľov partner. Hrá divadlo, venuje sa dizajnu a novým technológiám. Rád sa túla mestom i prírodou.