KURZY

zviditeľnite sa!

Na tejto stránke nájdete prehľad všetkých kurzov v Jazykovej škole LARUS. V tabuľke sa nachádza názov kurzu, meno lektora, miestnosť a tiež údaje o tom, kedy a v akom čase prebieha daná vyučovacia hodina. Jednotlivé kurzy vyhľadáte v hlavnej lište v rozbaľovacom menu “KURZY”.

Údaje, teda aj presný rozvrh, budú doplnené po dokončení zápisu začiatkom septembra alebo v druhom polroku začiatkom februára.

Vyučovanie v šk. roku 2018/19 začne od 17. septembra 2018 pre prvý polrok a 4. februára 2019 pre druhý polrok. Každý zapísaný frekventant dostane pozvánku na prvú hodinu vyučovania.