KURZY

zviditeľnite sa!

Na tejto stránke nájdete prehľad všetkých kurzov v Jazykovej škole LARUS.  Jednotlivé kurzy vyhľadáte v hlavnej lište v rozbaľovacom menu “KURZY”.

Vyučovanie v 1.polroku šk. roku 2018/19 začne 17. septembra 2018  a v 2.polroku 4. februára 2019 . Každý zapísaný frekventant dostane informáciu o začiatku vyučovania. Je potrebné, aby pokračujúci študenti, ktorí sa neprihlásili v júni, potvrdili svoj záujem zaslaním mailu, alebo SMS na 0905 967 923,  inak nie sú zapísaní.