e-mail: info@jslarus.sk ▼ tel./mobil: +421 45 692 18 31 / +421 905 967 923 ☼
07
JAN
2022

Vyučovanie pokračuje od 10.1. znova prezenčne (režim OP)

Vážení študenti,
Po predĺžených zimných prázdninách sa v pondelok 10.1.2022 začne prezenčné vyučovanie  v plánovanom termíne. 🙂

Jazykové školy, základné umelecké školy, centrá voľného času, školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPAP, CŠPP) môžu obnoviť prezenčné vyučovanie a prevádzku odo dňa 10. januára, pokiaľ zvážia, že epidemická situácia v danom okrese to povoľuje, avšak ministerstvo školstva dôrazne odporúča využiť všetky dostupné nástroje na testovanie žiakov, ako napríklad možnosť domáceho Ag samotestovania podľa školského semafora (teda dvakrát do týždňa). Pre účely domáceho samotestovania žiak využije samotesty zo svojej kmeňovej školy.

Všetky školské zariadenia budú fungovať naďalej podľa manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR verzia 1.6.

Dobrovoľné domáce testovanie Ag samotestami majú stále možnosť využiť všetci žiaci základných škôl, stredných škôl a špeciálnych škôl, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Domáce Ag samotesty majú možnosť objednať základné školy, stredné školy, vrátane špeciálnych škôl, prostredníctvom Regionálnych úradov školskej správy.

Školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 6 a § 33 ods. 12 školského zákona a krúžková činnosť sa vo všetkých školách a školských zariadeniach neuskutočňujú, avšak na základe uznesenia vlády zo dňa 7. januára 2022 bude v najbližších dňoch prijatá zmena nového COVID Automatu, od ktorého sa bude ďalej odvíjať aktualizácia manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR. Ten bude upravovať režim vyššie uvedených aktivít, vrátane krúžkovej činnosti.

Priebeh vyučovacieho procesu  sa bude riadiť aktuálnym regionálnym Covid automatom. Základné prevádzkové podmienky v Jazykovej škole po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 sú totožné s usmerneniami vydanými pre ostatné typy škôl a ktoré primerane aplikujeme na podmienky v priestoroch Jazykovej školy Larus.

Pri vstupe do priestorov školy sa odporúča režim “OP” (očkovaný, prekonal Covid-19)  a písomné prehlásenie o bezpríznakovosti.
Tu je 
link na platné opatrenia.

…história Covid Automatu do konca novembra 2021:

Keep Calm and Carry On
Ďakujeme Vám

Keep Calm and Carry On.

 

Silvia Čížová
riaditeľka JŠ Larus