e-mail: info@jslarus.sk ▼ tel./mobil: +421 45 692 18 31 / +421 905 967 923 ☼
25
JúL
2022

Vyučovanie pokračuje prezenčne

Vážení študenti.

Vzhľadom k aktuálnej priaznivej epidemiologickej situácii bude vyučovanie vo všetkých kurzoch prebiehať v súčasnosti štandardným prezenčným spôsobom, pri dodržaní základných hygienických opatrení aj novom školskom roku 2022 2023.

Jazykové školy, základné umelecké školy, centrá voľného času, školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPAP, CŠPP) môžu obnoviť prezenčné vyučovanie a prevádzku odo dňa 1.marca 2022, pokiaľ zvážia, že epidemická situácia v danom okrese to povoľuje, avšak ministerstvo školstva dôrazne odporúča využiť všetky dostupné nástroje na testovanie žiakov, ako napríklad možnosť domáceho Ag samotestovania podľa (teda dvakrát do týždňa). Pre účely domáceho samotestovania žiak využije samotesty zo svojej kmeňovej školy.

Tu je link na platné opatrenia.
Tu sú aktuálne informácie

Tu je Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti  a Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka

…história Covid Automatu do konca novembra 2021:

Keep Calm and Carry On
Ďakujeme Vám

Keep Calm and Carry On.

Silvia Čížová
riaditeľka JŠ Larus