18
OKT
2020

Vyučovanie a Covid – 19

Vážení študenti,

Kvôli vyhlásenej mimoriadnej situácii a núdzovému stavu sme boli nútení v druhom polroku 2019-2021 prerušiť vyučovanie prezenčným spôsobom a prejsť na online vyučovanie. Od 15. 6. núdzový stav skončil.

Vyučovanie v šk. roku 2020-2021 prebieha od septembra štandardným prezenčným spôsobom za dodržania prísnych hygienických a protiepidemických opatrení.

Od 1.10. vláda opäť schválila zatiaľ na neurčito núdzový stav ako aj nové opatrenia

O prípadných zmenách vo vyučovaní na základe aktuálnej situácie a nariadení vlády bude každý frekventant informovaný prostredníctvom SMS alebo e-mailu.

V prípade nutnosti budú prebiehať skupinové kurzy dištančným spôsobom prostredníctvom platformy “Zoom”.

Základné prevádzkové podmienky v Jazykovej škole po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní sú totožné s usmerneniami vydanými pre základné a stredné školy a ktoré primerane aplikujeme na podmienky v priestoroch Jazykovej školy Larus.

Keep Calm and Carry On
Ďakujeme za pochopenie.

Keep Calm and Carry On.

 

Silvia Čížová
riaditeľka JŠ Larus