31
JAN
2020

Vyučovanie a Covid-19

Vážení študenti,

Kvôli vyhlásenej mimoriadnej situácii a núdzovému stavu sme boli nútení v prvom polroku 2020-2021 prerušiť vyučovanie prezenčným spôsobom a prejsť na online vyučovanie.

Vyučovanie v šk. roku 2020-2021 prebieha od septembra štandardným prezenčným spôsobom za dodržania prísnych hygienických a protiepidemických opatrení, od novembra 2020 kvôli núdzovému stavu znova dištančným spôsobom.

O prípadných zmenách vo vyučovaní na základe aktuálnej situácie a nariadení vlády bude každý frekventant informovaný prostredníctvom SMS alebo e-mailu.

V súčasnosti prebieha kvôli aktuálnej pandemickej situácii vyučovanie len dištančným spôsobom (prostredníctvom platformy “Zoom”) až do odvolania.

Základné prevádzkové podmienky v Jazykovej škole po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní sú totožné s usmerneniami vydanými pre základné a stredné školy a ktoré primerane aplikujeme na podmienky v priestoroch Jazykovej školy Larus.

Keep Calm and Carry On
Ďakujeme za pochopenie.

Keep Calm and Carry On.

 

Silvia Čížová
riaditeľka JŠ Larus