14
JúN
2020

Mimoriadna situácia – núdzový stav končí

Vážení študenti,

Kvôli vyhlásenej mimoriadnej situácii a núdzovému stavu sme boli nútení prerušiť vyučovanie prezenčným spôsobom a prejsť na online vyučovanie. 

Od 15. 6. núdzový stav končí, mimoriadna situácia však naďalej trvá.
Vyučovanie prebieha štandardným aj online spôsobom za dodržania prísnych hygienických opatrení.

V priebehu júna vyučovanie v skupinách končí. Nezabudnite sa prihlásiť do kurzov v ďalšom školskom roku.

Keep Calm and Carry On
Ďakujeme za pochopenie.

Keep Calm and Carry On.

 

Silvia Čížová
riaditeľka JŠ Larus