03
AUG
2017

Mgr. Ivan Lukáč, anglický jazyk

Študoval na Univerzite Mateja Bela odbor Učiteľstvo 1.stupňa základnej školy. V minulosti lektor a supervisor detských a mládežníckych medzinárodných výmenných táborov v  Banskej Štiavnici. Ako člen medzinárodnej organizácie ICOM – CECA sa venoval i prednášal v  oblasti progresívnych trendov vzdelávania v múzeách. Od momentu, ako počul piesne The Beatles, zamiloval si anglický jazyk a je to láska na celý život. Znalosti si vylepšoval počas dlhodobých pobytov v USA a Veľkej Británii.

Myslí si, že učenie by malo byť zábavné a verí, že študent je učiteľov partner. Hrá divadlo, venuje sa dizajnu a novým technológiám. Rád sa túla mestom i prírodou.