22
AUG
2017

Mgr. Iveta Halušková, francúzsky jazyk

Študovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre francúzsky a slovenský jazyk, štúdium ukončila v roku 1997. Má bohaté pedagogické skúsenosti, učila na Gymnáziu vo Fiľakove, na Gymnáziu A.Kmeťa v Banskej Štiavnici.

V súčasnosti učí na Súkromnej hotelovej akadémii v Banskej Štiavnici. Absolvovala 6-týždňovú stáž pre učiteľov cudzích jazykov vo francúzskom Breste. Spolupracuje s programom Gref  – pobyty francúzskych lektorov na Slovensku, koordinuje medzinárodný projekt Comenius.