Prihláška do detských kurzov

Je potrebné, aby noví záujemcovia o štúdium v Jazykovej škole Larus, ktorí nie sú začiatočníci, prišli osobne, kvôli správnemu zaradeniu do skupín. To isté doporučujeme aj začiatočníkom, aby sa zorientovali a získali úplné informácie. Pokračujúci študenti, ktorí majú záujem ďalej pokračovať v kurze  sa prihlasujú na vyučovaní, prípadne telefonicky. Ešte pred prihlásením si prosím prečítajte podmienky zápisu.

Zápis do kurzov v školskom roku 2018/2019 pre nových záujemcov sa uskutoční  3., 4. a 5. septembra 2018 (pondelok, utorok a streda) v priestoroch Jazykovej školy Larus, Križovatka 5 (oproti okresnému úradu), Banská Štiavnica.

Nové kurzy začínajú od 17. 9. 2018, prihlásení záujemcovia dostanú písomnú pozvánku na prvú hodinu vyučovania, kde sa upresnia termíny, učebnice…