REFERENCIE

 • „ …chcel by som sa Vám a všetkým učiteľom, ktorý ma učili poďakovať za ich ochotu a úsilie ktoré vynakladali na každej hodine a najmä Vám. Na začiatku pred 4 rokmi som neveril ani sám sebe že takéto niečo som schopný dokázať a dostať sa na takú úroveň angličtiny, aby som bol schopný zmaturovať. Ale bez ochotných, nápomocných, dobrosrdečných učitelov s individuálnym prístupom ku každému žiakovi akých má larus by to nešlo. Za 4 roky som sa tak posunul v angličtine natoľko že ani ja sám tomu nechcem uveriť. Za to Vám patrí veľká vďaka a veľká vďaka aj jazykovej škole ktorá ponúka príjemné priestory na vzdelávanie v ktorých som sa cítil ako doma a stretol som veľmi veľa nových a úžasných ľudí a na toto miesto budem mať len najlepšie spomienky.
  Ešte raz jedno veľké ĎAKUJEM ❤❤❤”
  „Páči sa mi celý priebeh vyučovania, hodiny sú zaujímavé.“
  „Celkovo som veľmi spokojná a mám pocit, že sa na každej hodine učím nové veci. Ďakujem”
  „Prístup vyučujúcej je úžasný, vždy z hodín odchádzam so skvelou náladou a veľmi pozitívnymi pocitmi, páči sa mi, že vie byť trpezlivá a bez problémov sa nám vie venovať aj individálne.“
  „V porovnaní s bratislavskou jazykovkou som tu oveľa spokojnejšia. Ďakujem”
  „Je to tu super. Pocit mám skvelý. Zlepšila som s aj v škole.“
  „Všetky činnosti na hodiny boli super. Môj pohľad – všetko zorganizované na vysokej úrovni.“
  „Nemám pripomienky, som spokojný a ďakujem, že vyučujete práve takouto formou prijateľnou pre zamestnaných ľudí.“
  „Páči sa mi hranie jazykových hier a celkovo tá hravá forma spojená so zdravým súperením. Myslím, že to tu funguje skvele.“
  „Prístup vyučujúcej je fenomenálny, familiárny v pozitívnom zmysle slova. Všetky moje očakávania boli splnené.“
  „Veľmi sa mi tu páči a som spokojná.“
  Myslím, že prístup vyučujúceho je správny a pohodový.“
  „Mne sa tu veľmi, veľmi, veľmi páči.“
  „Je tu veľmi dobrá pani učiteľka a veľmi dobre sa tu učí.“
  „Prístup vyučujúceho je veľmi dobrý. Jeden z najlepších, akých som stretla.“
  „Veľmi som sa v angličtine zlepšil a doposiaľ získané vedomosti uplatňujem aj v škole“
  „Činnosti boli rôznorodé a vystriedali sa viaceré – páčilo sa mi hovorenie o každodenných záležitostiach a analýza textov piesní.“
  „Som rada v tomto skvelom kolektíve so skvelou učiteľkou.“
  „Máme vás radi (aspoň teda ja) a ste oveľa lepšia, než som čakal.“
  „Som veľni rada, že sem môžem chodiť.“
 • “So súkromnou jazykovou školou LARUS  v Banskej Štiavnici a s jej riaditeľkou Silviou Čížovou spolupracujeme už niekoľko rokov. Naša organizácia implementovala v tomto období viaceré EU projekty, v ktorých sme často využívali odborný potenciál a flexibilitu tejto školy. Škola zrealizovala viaceré jazykové kurzy šité na mieru našich projektových zámerov v najrozličnejších oblastiach ako napríklad kurzy pre opatrovateľky a pre tých, čo si hľadajú zamestnanie v zahraničí . V rámci projektu EQUAL vznikol aj slovník najpotrebnejších slov na pracovnom trhu (anglicko-slovensko-rómsky) ako pomôcka pre zamestnanie sa v Anglicku, ktorý bol prezentovaný aj na pôde EU a  Rady Európy v Bruseli.”             PhDr. Margita Marková, Kolpingovo dielo na Slovensku
  “V roku 2010 JŠ Larus vo firme SimKor s.r.o., Banská Štiavnica viedla kurz AJ, lektorom bola pani Mgr.Silvia Čížová. Účastníci kurzu na čele s konateľom spoločnosti vyslovujú veľkú spokojnosť za zaujímavé hodiny , ktoré mali vysoko profesionálnu úroveň.”                                                                                                                                                                           Ing. Marta Šimeková, SimKor s.r.o.
  “Jazykovú školu LARUS navštevujem už niekoľko rokov formou individuálnych hodín (F2F) so zameraním na obchodnú angličtinu (úroveň upper-intermediate), ktorú potrebujem a využívam vo svojom zamestnaní. Oceňujem výber učebnice, je vysoko aktuálna, odráža najnovšie požiadavky v tejto oblasti. Vyučovacie hodiny mi poskytujú značný priestor pre aktívnu komunikáciu v rôznych oblastiach. Je to optimálna kombinácia práce s učebnicou, s audio/video-náhravkami…Kontinuálne mám príležitosť sa zlepšovať v posluchu, výslovnosti, i používaniu gramatiky, rozvíjam si slovnú zásobu. Vyučovacie hodiny sú vždy obohatené o zaujímavé video-záznamy, ktoré sú podkladom pre následnú konverzáciu k predloženej téme, čo rozširuje moje schopnosti komunikácie aj nad rámec obchodnej angličtiny. S výberom jazykovej školy LARUS som maximálne spokojná, jazykové znalosti a pedagogické schopnosti lektorky ma presvedčili natoľko, že pre výučbu cudzieho jazyka som práve jazykovú školu LARUS vybrala aj pre moju dcéru.”

  Ing.Katarína Sasková, Boehringer Ingelheim RCV GmbH&Co KG, o.z.

  “Naša organizácia každý rok hosťuje 5-8 cudzincov na ročných dobrovoľníckych stážach. Hlavným komunikačným nástrojom nášho tímu je angličtina, preto je kľúčové,  aby každý člen nášho tímu mal angličtinu na dobrej úrovni. Vďaka profesionálnemu tímu lektorov z Jazykovej školy Larus sa nám už niekoľko rokov úspešne darí tieto jazykové bariéry prekonať.  Jazykovú školu Larus odporúčame každému,  komu záleží na posunutí svojich jazykových znalostí na vyšší level.”

  Juraj Bačík, Nadácia Baden-Powella