Spôsob platby

1. Bankovým prevodom

Názov účtu adresáta: Larus, Mgr. Silvia Čížová
Peňažný ústav: Prima Banka
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: každý študent má individuálne pridelený, v prípade, že VS nemá, stačí použiť aktuálny dátum
IBAN:  SK21 5600 0000 0014 4287 5001

2. V hotovosti (príjmový doklad)
3. Faktúrou (je potrebné vopred dodať údaje na fakturáciu)