06
MAR
2019

Zápis do kurzov v 2. polroku šk. r. 2018/2019

pre nových záujemcov sa uskutočnil  31. 1. 2019 v priestoroch Jazykovej školy Larus, Križovatka 5, Banská Štiavnica, na 1. poschodí (oproti okresnému úradu). 

Druhý polrok začal 4. februára 2019 a končí v polovici júna (v závislosti od počtu odučených hodín)

Do kurzov v šk. roku 2019/2020 sa budú môcť prihlásiť noví aj pokračujúci záujemcovia v priebehu prvého  septembrového  týždňa

Informácia pre pokračujúcich študentov – nezabudnite sa v prípade záujmu zapísať do ďalšieho šk. roka už v priebehu júna prostredníctvom formulára priamo na vyučovaní, alebo nás prosím kontaktujte.

V prípade, že ste sa zápisu nemohli zúčastniť, máte možnosť (čím skôr) nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu (info@jslarus.sk), webového formulára, alebo telefonicky (mobil: 0905 967 923, mobil: 0908 564 218, pevná linka: 045 692 18 31), v prípade, že v kurze o ktorý by ste mali záujem, bude ešte v skupine voľné miesto.

Tešíme sa na vás a prajeme veľa úspechov!