• 20 rokov Jazykovej školy Larus  (1996 ~ 2016)

  V septembri 2016 uplynulo už neuveriteľných 20 rokov, čo sme otvorili  prvé kurzy anglického jazyka. Jazyková škola prešla odvtedy veľkým  vývojom, ktorý sledoval nielen nové metodiky vyučovania cudzích jazykov, ale aj spoločenské zmeny. V roku 1996 sme boli ešte v ére  písacích strojov,  veľmi jednoduchých kopírovacích strojov, spätných projektorov a kazetových prehrávačov. Za 20 rokov sa technologický vývoj neuveriteľne zrevolucionizoval, čo významným spôsobom ovplyvnilo vyučovacie metódy a prístupy k učeniu a vyučovaniu- študentov a učiteľov. Ťažko si predstaviť, že by dnešná mladá generácia bola spokojná s vyučovaním spred dvadsiatich rokov. Zrýchlil sa nielen náš život, ale aj objem a rýchlosť osvojovania si vedomostí, čo sa naplno prejavilo aj vo vyučovaní cudzích jazykov.

  Zmenila sa aj motivácia študentov. Ak v roku 1996 si dospelí osvojovali anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk hlavne kvôli práci, dnes si mnohí študenti osvojujú druhý, alebo tretí cudzí jazyk, a to nielen kvôli pracovnému uplatneniu, ale aj kvôli cestovaniu do zahraničia, alebo aktívnemu využívaniu voľného času. Najhodnotnejšia motivácia je určite snaha sebazdokonaliť sa prostredníctvom osvojovania si cudzích jazykov. Je veľkým zadosťučinením byť schopný komunikovať v cudzom jazyku a otvárať si nové obzory prostredníctvom cestovania, alebo pozerať filmy v originálnom znení, či čítať v cudzom jazyku. Nepochybne  každý cíti so sebou veľkú spokojnosť, keď sa mu to po rokoch neľahkého štúdia podarí.

  Ten pocit za tú námahu určite stojí! Po rokoch zistíte, o čom sa spieva vo vašej obľúbenej piesni, alebo prvýkrát si uvedomíte, aký hlas má vaša obľúbená herečka, či herec. Bez problémov budete čítať obľúbené webové stránky a osvojovať si novú slovnú zásobu, ktorú pochopíte z kontextu.

  Už 20 rokov nás teší, že sme nápomocní pri vašom úsilí. Vyučovanie  je potešením, ak sú  študenti pozitívne naladení, otvorení vedomostiam a ctižiadostiví. Z vyučovania odchádzajú s dobrým pocitom, že sa niečo nové naučili. Učitelia, napriek energii, ktorú vynaložia aby kvalitne učili, veľa energie aj dostávajú od svojich študentov. Máme šťastie, že sa nám už toľké roky tento pocit súladu darí vytvárať a študenti sa k nám aj po rokoch vracajú. S potešením môžeme konštatovať, že počas pôsobenia JŠ Larus v Banskej Štiavnici sa u nás vystriedali stovky študentov a mnohí z nich – od roku 1999  ich bolo spolu viac ako 100 –  svoje vedomosti potvrdili aj v medzinárodných jazykových skúškach. Úspešnosť našich kandidátov v Cambridgeských skúškach (FCE, CAE) od začiatku  pôsobenia školy  dosahuje celkovo  86%, pričom  v tomto roku  je to  100%.

  Nemožno sa neohliadnuť na 20 rokov existencie Jazykovej školy Larus s pocitom radosti, ale aj hrdosti. Bez vás, našich žiakov, študentov, klientov, našich  priateľov by sa nič zo snov o kvalitnej škole nezrealizovalo. Za vašu vernosť, oddanosť, priateľstvo vám všetkým, bývalým, súčasným aj budúcim  študentom  patrí veľká VĎAKA! Mimoriadne chcem oceniť spoluprácu s mojimi dlhoročnými kolegami, Ivou Haluškovou a najmä s Ivanom Lukáčom, bez ktorých by Larus určite nebol tým, čím je.

 • Larus je relatívne malá jazyková škola, ktorej kolektív tvoria skúsení, kvalifikovaní  pedagógovia. Robíme všetko preto, aby sme svojim študentom sprostredkovali jazykové zručnosti čo najefektívnejším spôsobom v plne vybavených učebniach s použitím najnovších technológií . Pravidelne obmieňame jazykové učebnice, aby sme študentom poskytli materiály, ktoré reflektujú najnovšie metodické trendy.

  Je našou dlhoročnou ambíciou vytvárať  študentom príjemné prostredie, ako aj  atmosféru, ktorá pomáha odstraňovať psychologické bariéry. Chceme, aby sa naši študenti na vyučovaní dobre cítili, aby stres neovplyvňoval ich výkonnosť a ochotu spolupracovať. Naše dlhoročné skúsenosti nás povzbudzujú v tom, že sa nám tieto ciele darí napĺňať.

  Veľa sa zmenilo od našich skromných začiatkov v roku 1996. Nastal neuveriteľný rozvoj v oblasti produkcie cudzojazyčnej literatúry, pomôcok, ale aj vyučovacích metód. Dnes je prístup k jazykom otvorený aj prostredníctvom moderných softvérových aplikácií a internetu, ktoré sa vo veľkej miere podieľajú na aktívnom učení sa cudzích jazykov. Ich osvojovanie nikdy nebolo podporené takou obrovskou technickou a vzdelanostnou platformou ako je tomu teraz. Dnes je situácia taká ideálna, že je ťažko sa vyhovárať, prečo sa niekomu jazyk nepodarilo osvojiť.

  Napriek všetkým vymoženostiam modernej doby, ktoré významným spôsobom rozvíjajú a obohacujú vzdelávanie, jedna vec sa nemení. Je ňou motivácia jednotlivca, snaha obetovať čas a finančné prostriedky, vynaložiť úsilie s cieľom dopracovať sa k spoľahlivému osvojeniu si cudzieho jazyka na úrovni kompetentného užívateľa. Odporúčame našim študentom, aby sa okrem pravidelnej dochádzky na vyučovanie venovali aj domácej príprave, čítali v cudzom jazyku, pozerali filmy s titulkami (ale aj bez) v originálnom znení (v závislosti na pokročilosti) a využívali každú príležitosť naučené vedomosti aj v praxi uplatňovať.

  Myslíme si, že čítanie kníh ide ruka v ruke s napredovaním vo výučbe cudzích jazykov. Naša knižnica ponúka rôznorodé tituly – od časom overených klasík, až po novodobú beletriu. Pre tých, čo si netrúfajú siahnuť po originálnych verziách kníh, máme skrátené tituly, rozdelené podľa úrovne znalosti jazyka.
  JŠ Larus tiež ponúka časopisy – objednávame časopisy Friendship a Hello.
  Všetky knižné tituly a časopisy sa dajú kedykoľvek požičať.

 • Termíny vyučovania:

  Prvý polrok začína:   19. 09. 2016
  Prvý polrok končí:     31. 01. 2017

  Druhý polrok začína:   06. 02. 2017
  Druhý polrok končí:    v polovici júna (v závislosti od počtu odučených hodín)


  Vyučovanie sa koná:

  Pondelok – Streda / Utorok  – Štvrtok
  v čase od 13:30 hod. do 19:30 hod.

  (snažíme sa vyhovieť účastníkom kurzu)

  2 x týždenne 90, 60, alebo 45 min. (najmladší žiaci)


  Vyučovanie  sa nekoná: 

  počas sviatkov a cez školské prázdniny: 

  jesenné:  28.10. 2016 – 31.10. 2016, učí sa od stredy 02.11.2016
  vianočné: 23.12. 2016 – 05.01. 2017, učí sa od pondelka 09.01.2017
  polročné: 03.02. 2017, učí sa od pondelka 06.02.2017
  jarné:  27.02. 2017 – 03.03. 2017, učí sa od pondelka 06.03.2017
  veľkonočné: 13.04.2016 – 18.04. 2016, učí sa od stredy 19.04.2017

  Miesto vyučovania:

  Dom Tália, ul. Križovatka 5
  (oproti okresnému úradu)
  1.posch., Banská Štiavnica

  viď mapa