Online kurzy

KÓD KURZUNÁZOV KURZUVYUČUJÚCIMIESTNOSŤČAS

Kurzy sú vhodné pre študentov, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu zúčastňovať vyučovania v škole.   Kurzy sú dobrou alternatívou pre individuálnych študentov, alebo menšie skupiny, ktorí môžu študovať z domu, alebo z kancelárie. Používame platformu ZOOM, ktorá ponúka simuláciu situácie “reálnej učebne”.

Zameranie kurzu závisí od potrieb klienta/klientov. Môže ísť o kurz všeobecnej, ale aj obchodnej angličtiny, prípadne angličtiny so špeciálnym zameraním (napr.medicína, manažment, technika, atď.)

 

Termín konania kurzu je dohodou.

 

Cena kurzu:  € 19,-  /60 min