Informácie o vyučovaní

Termíny vyučovania:

Prvý polrok začína:   16. 09. 2019
Prvý polrok končí:     27. 01. 2020

Druhý polrok začína:   04. 02. 2020
Druhý polrok končí:    10. 06. 2020 (v závislosti od počtu odučených hodín)


Vyučovanie sa koná:

Pondelok – Streda / Utorok  – Štvrtok
v čase od 13:30 hod. do 20:00 hod.

(snažíme sa vyhovieť účastníkom kurzu)

2 x týždenne  60 min  (žiaci ZŠ a SŠ)
2 x týždenne  90 min  (príprava na medzinárodné skúšky)
1 x týždenne  60 min (mini skupiny-dospelí)
1 x týždenne  90 min (malé skupiny-dospelí)


Vyučovanie  sa nekoná: 

počas sviatkov a cez školské prázdniny: 

jesenné:  30. 10. 2019 – 31. 10. 2019, učí sa od pondelka 4. 11. 2019
vianočné: 23. 12. 2019 – 07. 1. 2020, učí sa od stredy 8. 1. 2020
polročné: 03. 2. 2020, učí sa od utorka 4. 2. 2020
jarné: 24. 02. 2020 – 28. 02. 2020, učí sa od pondelka 2. 3. 2020
veľkonočné: 09. 4. 2020 – 14. 4. 2020, učí sa od stredy 15. 4. 2020

Miesto vyučovania:

Dom Tália, ul. Križovatka 5
(oproti okresnému úradu)
1.posch., Banská Štiavnica
GPS: 48.451134, 18.906958

viď mapa