Informácie o vyučovaní

Termíny vyučovania v šk. roku 2020/2021

Prvý polrok začína:   16. 09. 2020
Prvý polrok končí:     29. 01. 2021

Druhý polrok začína:   08. 02. 2021
Druhý polrok končí:    v polovici júna 2021 (v závislosti od počtu odučených hodín)


Vyučovanie sa koná:

Pondelok – Streda / Utorok  – Štvrtok
v čase od 13:30 hod. do 20:00 hod.

(snažíme sa vyhovieť účastníkom kurzu)

2 x týždenne 90 alebo 60 min.

 

Vyučovanie  sa nekoná: 

počas sviatkov a cez školské prázdniny: 

jesenné:  29. 10. 2020 – 30. 10. 2020, učí sa od pondelka 2. 11. 2020
vianočné: 23. 12. 2020 – 07. 1. 2020, učí sa od pondelka 11. 1. 2021
upravené kvôli núdzovému stavu: 21.12.2020 – 8.1.2021
polročné: 01. 2. 2021, učí sa od utorka 2. 2. 2021
upravené kvôli núdzovému stavu: zrušené

jarné: 15. 02. 2021 – 19. 02. 2021, učí sa od pondelka 22. 2. 2021
veľkonočné: 01. 4. 2021 – 06. 4. 2021, učí sa od stredy 7. 4. 2021

 

Miesto vyučovania:

Dom Tália, ul. Križovatka 5
1.posch., Banská Štiavnica
GPS: 48.451134, 18.906958

viď mapa