Informácie o vyučovaní

Termíny vyučovania:

Prvý polrok začína: od 17. 09. 2018
Prvý polrok končí: 31. 01. 2019

Druhý polrok začína:   od 04. 02. 2019
Druhý polrok končí:    v polovici júna (v závislosti od počtu odučených hodín)


Vyučovanie sa koná:

Pondelok – Streda / Utorok  – Štvrtok
v čase od 13:30 hod. do 20:00 hod.

(snažíme sa vyhovieť účastníkom kurzu)

2 x týždenne 90, 60, alebo 45 min. (najmladší žiaci)

Vyučovanie  sa nekoná:

počas sviatkov a cez školské prázdniny: 

jesenné:  31.10. 2018 – 02.11. 2018, učí sa od štvrtka 05.11.2018
vianočné: 21.12. 2018 – 07.01. 2019, učí sa od utorka 08.01.2019
polročné: 01.02. 2019, učí sa od pondelka 04.02.2019

jarné: 04.03. 2019 – 08.03. 2019, učí sa od pondelka 11.03.2019
veľkonočné: 18.04.2019 – 23.04. 2019, učí sa od stredy 24.04.2019

 Miesto vyučovania:

Dom Tália,  Križovatka 5
(oproti okresnému úradu)
1. posch., Banská Štiavnica

viď mapa