e-mail: info@jslarus.sk ▼ tel./mobil: +421 45 692 18 31 / +421 905 967 923 ☼

Informácie o vyučovaní

Termíny vyučovania: (v šk. roku 2021/2022)

Prvý polrok začína:   16. 09. 2021
Prvý polrok končí:     31. 01. 2022

Druhý polrok začína:   07. 02. 2022
Druhý polrok končí:    v polovici júna 2022 (v závislosti od počtu odučených hodín)


Vyučovanie sa koná:

Pondelok – Streda / Utorok  – Štvrtok
v čase od 13:30 hod. do 20:00 hod.

2 x týždenne 90 alebo 60 min, 1x týždenne 90 min, alebo 1x týždenne 60 min


Vyučovanie  sa nekoná: 

počas sviatkov a cez školské prázdniny: 

jesenné:  28. 10. 2021 – 29. 10. 2021, učí sa od utorka 2. 11. 2021
vianočné: 23. 12. 2021 – 07. 01. 2022, učí sa od pondelka 10. 01. 2022
polročné: 04. 02. 2022, učí sa od pondelka 07. 02. 2022

jarné: 07. 03. 2022 – 11. 03. 2022, učí sa od pondelka 14.03. 2022
veľkonočné: 14.04. 2022 – 19. 04. 2022, učí sa od stredy 20. 04. 2022

 

Miesto vyučovania:

Dom Tália, ul. Križovatka 5
1.posch., Banská Štiavnica
GPS: 48.451134, 18.906958

viď mapa